ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 20

ตลาดดอกไม้ปากคลอง ตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลอง ตลาดใหม่ ศูนย์รวมดอกไม้นานาชนิด ทั้งดอกไม้ในประเทศ ต่างประเทศ บายศรี พวงมาลัย มาลัยในงานพิธีต่างๆ พวงมาลัย ดาวเรือง พวงหรีด พวงมาลัย พานพุ่ม ช่อดอกไม้ จัดช่อดอกไม้ในงานพิธี และโอกาสต่างๆ ราคา ค้าปลีก-ส่ง   ตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จอดรถได้กว่า 2,000 คัน เปิดแล้ว 24 ชั่วโมง
ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ด้านหน้า ที่จอดรถ

ด้านหน้า ที่จอดรถ

ภายใน ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ภายใน ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ภายใน ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ภายใน ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ดอกไม้สวยงาม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่

ค่าธรรมเนียม

เปิดแล้ว 24 ชั่วโมง