ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,766

บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ และ ตุ๊กตานานาชาติ

บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ และ ตุ๊กตานานาชาติ

ตั้งอยู่ที่ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง)ถนนราชปรารภ ภายในจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตานานาชาติจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งตุ๊กตาบางกอกดอลล์ และตุ๊กตาไทยประเภทต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาโขน ละครตุ๊กตา ตุ๊กตาชาวเขา ตุ๊กตาสำหรับเด็ก และยังได้จัดจำหน่ายตุ๊กตาอีกด้วย
 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม โทร. 245-3008 และ 245-2512


บางกอกดอลล์ ภายในจัดแสดงตุ๊กตานานาชาติจากหลายประเทศทั่วโลก

ตุ๊กตาไทยประเภทต่าง ๆ

บางกอกดอลล์

บางกอกดอลล์