ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 600

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้นทรงมะนิลา ล้อมรอบเจดีย์เก่าย่อมุมสิบสองของตะกูล "รักสำหรวจ" ที่บ้านศิลปินได้จัดแสดงผลงานภาพวาด ภาพถ่าย ขายกาแฟ ชาและของที่ระลึกในราคามิตรภาพ และเผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กคณะคำนายโดยการปรับพื้นที่บางส่วนภายในบริเวณบ้านให้เป็นลานวัฒนธรรม ชมความงามของวิถีชีวิตริมสายน้ำ และสักการะพระเจดีย์เก่าในสมัยอยุธยา

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

มีขายอาหารสำหรับปลา

มีขายอาหารสำหรับปลา

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

โปสการ์ด

โปสการ์ด

โปสการ์ด

โปสการ์ด

จุดนั่งชม ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

จุดนั่งชม ชั้นสอง บ้านศิลปิน คลองบางหลวง