ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 903

องค์การพุทธศาสนาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

องค์การพุทธศาสนาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ตั้งอยู่เลขที่ 616 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 เป็นสถานที่จัดให้ความรู้ในเรื่องพุทธศาสนา และการทำสมาธิ โดยจัดชั้นเรียนสมาธิ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และชั้นเรียนพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ที่สาม และอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ โทร. 661-1284-7


สถานศึกษา และปฏิบัติธรรม

สถานศึกษา และปฏิบัติธรรม

สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก