ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 850

ล้ง 1919

ล้ง 1919

ล้ง 1919 คือ อัญมณีที่ถูกซ่อนไว้จากกาลเวลาที่ยาวนานกว่า 180 ปี ได้เปิดเผยความงาม เรื่องราวของ ชาวจีนโพ้นทะเลที่มาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภาร และได้เริ่มก้าวแรกบนแผ่นดินสยาม นำคุณค่า ความงามของ ความเชื่อและศรัทธาในการใช้ชีวิต สร้างอนาคต ผ่านศิลปะแบบจีนโบราณ ผ่านวิถีชีวิตที่กลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน

• พบกับความงามของสถาปัตยกรรมจีนกว่า 160 ปี และภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน (Mural Paintings)
• ซึมซับกับเรื่องราวของผู้คนรุ่นก่อนที่สร้างฐานะด้วยความมานะ อดทน สติปัญญา และความซื่อตรง
• สักการะ “หม่าโจ้วแห่งบ้านหวั่งหลี” เจ้าแม่ทับทิมอายุราว 200 ปี ที่ปกป้องคุ้มครอง อำนวยพรให้กับผู้คนที่ค้าขายผ่านสายน้ำจากจีนสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
• เพลิดเพลินกับร้านค้า และอาหาร พร้อมบรรยากาศที่งดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ “ล้ง 1919”

ภายใน ล้ง 1919 นั้นจะมีพื้นที่อเนกประสงค์

ภายใน ล้ง 1919 นั้นจะมีพื้นที่อเนกประสงค์

ภายใน ล้ง 1919 นั้นจะมีพื้นที่อเนกประสงค์

ภายใน ล้ง 1919 นั้นจะมีพื้นที่อเนกประสงค์

จิตรกรรมฝาผนังจีน

จิตรกรรมฝาผนังจีน

เกี่ยวกับจีน

เกี่ยวกับจีน

เดินชมโดยรอบ

เดินชมโดยรอบ

ประตูจีน

ประตูจีน

เจ้าแม่ทับทิมอายุราว 200 ปี

เจ้าแม่ทับทิมอายุราว 200 ปี

ตัวอาคาร

ตัวอาคาร

ตะเกียงแบบจีนสวยงาม

ตะเกียงแบบจีนสวยงาม

สถานที่จำลอง

สถานที่จำลอง

จัดสวยงามแบบจีน

จัดสวยงามแบบจีน

นั่งฟังเพลงจากแผ่นเสียง

นั่งฟังเพลงจากแผ่นเสียง

เสา กับแสงที่สวย

เสา กับแสงที่สวย

เก้าอี้นั่งแบบชิวๆ

เก้าอี้นั่งแบบชิวๆ

ต้นไม้ บนกำแพงสวยงมาก

ต้นไม้ บนกำแพงสวยงมาก

เก้าอี้กับแสงแดด

เก้าอี้กับแสงแดด

ภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน

ชุดจีนโบราญ

ชุดจีนโบราญ

เก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้

กระถางบัว

กระถางบัว

ภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน

สถาปัตยกรรมจีนกว่า 160 ปี

สถาปัตยกรรมจีนกว่า 160 ปี

สถาปัตยกรรมจีนกว่า 160 ปี

สถาปัตยกรรมจีนกว่า 160 ปี

บรรยากาศโดยรอบ

บรรยากาศโดยรอบ

ริมน้ำเจ้าพระยา

ริมน้ำเจ้าพระยา

จุดขึ้นเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดขึ้นเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

บรระยากาศชิวๆเดินถ่ายภาพเล่น

บรระยากาศชิวๆเดินถ่ายภาพเล่น

พื้นที่อเนกประสงค์

พื้นที่อเนกประสงค์

เพลิดเพลินกับร้านค้า และอาหาร

เพลิดเพลินกับร้านค้า และอาหาร