ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 23

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็นปีที่สี่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 50 พรรษษ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสาวรีย์สหชาติ คำว่าสหชาติ หมายถึงผู้ที่เกิดปีเดียวกัน คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระยาพิพัฒน์โกษา (เซเลสติโน ซาเวียร์) และพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์นี้ถวายเพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ อนุสาวรีย์หล่อด้วยโลหะ ออกแบบเป็น รูปหมู มีความหมายถึง ปีกุน ซึ่งตรงกับปีที่พระราชสมภพของพระองค์ รวมเป็นปีเกิดเดียวกันของผู้สร้างถวายทั้งหมดด้วย โดย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู

อนุสาวรีย์หมู