ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 807

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ชื่อของตลาดยอดพิมานนั้นได้มาจากชื่อ ‘ยอดพิมาน’ ม้าแข่ง ของพระญาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา ที่ทรง ใช้แข่งขันและได้ชัยชนะ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ชื่อของตลาดแห่งนี้จึงมิใช่เพียงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ในครั้งนั้น ยังสื่อถึงแหล่งการค้าที่จะเจริญรุ่งโรจน์ ดุจฝีเท้าของ ม้าแข่งอีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2553 มรว.สุนิดา กิตติยากร ได้โอนกรรมสิทธิ์ ตลาดยอดพิมานแก่บริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด ด้วย เจตนารมณ์ในการคงสิทธิ์ของผู้ค้าขายรายเดิมๆ และดำรง ไว้ซึ่งบรรยากาศวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า ภายใต้การสานต่อ อย่างแน่วแน่และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ ตลาดยอดพิมานจึงก้าวสู่ความเป็นอันดับหนึ่งของตลาดขาย ดอกไม้สดที่ได้มาตรฐานทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน หากยังคง เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตริมน้ำได้อย่างงดงาม

ภายในอาคารยอดพิมานริเวอร์วอล์ค

- อาคาร สยามปราการ และ วิมานอโยธยา อาคารส่วนนี้ ฉายภาพความเป็นป้อมบางกอก และอดีตอันเรืองรองของอยุธยา จัดให้เป็นไลฟสไตล์ ชอปปิ้ง พร้อมร้านอาหารแบบ light meal

- อาคาร นาวาพานิชย์ เล่าเรื่อง การขุดคูเมือง ความก้าวหน้าทางการพัฒนาทางสัญจร และการค้าในยุคกรุงธนบุรี ตลอดจนเรือนแพ โดยพื้นที่นี้ถูกจัดให้เป้นที่ตั้งภัตตาคาร อาหารทะเลรสเลิศ ในพื้นที่รวมกว่า 800 เมตร

- อาคาร วิจิตรพระนคร และ ยอดพิมานธานี บอกเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลอง ความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ส่วนของการชอปปิ้ง สินค้าไทยร่วมสมัย ชิมอาหาร ขนม เครื่องดื่มหลากหลายสไตล์

- อาคารบุรีสราญ อยู่ในมุมสวย ชิลๆ ไปกับบรรยากาศ ทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา จากบนดาดฟ้า

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ท่าเรือ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ท่าเรือ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ร้านขายของ

ร้านขายของ

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

ร้านขายเครื่องดื่มขนมหวาน

ร้านขายเครื่องดื่มขนมหวาน

ร้านขายเครื่องดื่มขนมหวาน

ร้านขายเครื่องดื่มขนมหวาน