ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,136

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ปฐมบรมราชานุสรณ์
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ประดิษฐาน
ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร แขวงวังบูรพาเขตพระนคร

ประวัติความเป็นมา
พุทธศักราช 2470 ในแผ่นดิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) รัฐบาลได้มีมติสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์คือ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสะพานพุทธยอดฟ้า เชื่อมทั้งสองฝั่ง เพื่อการเฉลิมพระนครอายุ 150 ปี
การก่อสร้างสำเร็จลงด้วย พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลและประชาชน

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทางออกแบบและอำนวยการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นประติมากร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทางเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2475
พระบรมราชานุสาวรีย์สูงจากฐานถึงยอด 4.60 เมตร ฐานกว้าง 2.30 เมตร พระบรมรูปมีขนาดสองเท่าพระองค์จริง ทรงเครื่องขัตติราชภูษิศากรณ์ ประทับเหนือพระราชบัลลังค์ พระหัตถ์ทรงและพระแสงคาบที่วางทอดเหนือพระเหลา หล่อด้วยโลหะสำริดรมดำ (ส่งไปหล่อประเทศอิตาลี)
แท่นฐานเป็นหินอ่อนทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม เบื้องหลังพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์เป็นฉากสูงเจาะลึกเป็นรูปซุ้มประกอบด้วยเสาสำริดสองข้าง หน้าบันประดับปูนปั้นลายพวงมาลัยเหนือขึ้นไปสลักรูปคุณาโสมอันเป็นพระราชสัญจกร (ตราประจำพระองค์) ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังฉากติดตั้งแผ่นหินอ่อนจารึกประวัติการก่อสร้าง

ป้ายประวัติ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ป้ายประวัติ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

สวนด้านล่าง อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

สวนด้านล่าง อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก