ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 874

ซอยละลายทรัพย์

ซอยละลายทรัพย์

แหล่งช็อปปิ้งของ ซื้อของฝากของคนทำงานออฟฟิต แถวถนนสีลม ประเภท สินค้า: ของเล่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตกแต่ง อาหารสด อาหารแห้ง ขนม ประเภทลูกค้า: คนทำงานสำนักงาน แถว ถนนสีลม อายุ 22 50 ปี ที่จอดรถ: ไม่มี
 
 เงื่อนไข :
 เริ่มขายของกันแต่เช้า ถึง เย็น 08.00 17.00 น. แต่ช่วงที่บูมที่สุดคือ 11.00 14.00 น. เปิดทุกวัน ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ (ร้านค้าน้อย หรือแทบไม่มี) เพราะธนาคารหยุด