ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,691

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,160 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเขานารายณ์ ของกองทัพอากาศมีเนื้อที่ 25 ไร่ บริเวณเขานารายณ์มีหน้าผาที่สวยงามและสูงชันเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเขาในเวลากลางคืน จะเห็นแสงไฟจากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

หินยอดเขานารายณ์

หินยอดเขานารายณ์

วิวมุมสวยๆ ยอดเขานารายณ์

วิวมุมสวยๆ ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

วิวหญ้า

วิวหญ้า

วิวหญ้า

วิวหญ้า

ยอดเขานารายณ์

ยอดเขานารายณ์

รอพระอาทิตย์

รอพระอาทิตย์

ถ่ายภาพชิวๆ

ถ่ายภาพชิวๆ

พระอาทิตย์ยามเช้า

พระอาทิตย์ยามเช้า