พระอาทิตย์ยามเช้า
ยอดเขานารายณ์ หินยอดเขานารายณ์ วิวมุมสวยๆ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขานารายณ์ วิวหญ้า วิวหญ้า ยอดเขานารายณ์ รอพระอาทิตย์ ถ่ายภาพชิวๆ พระอาทิตย์ยามเช้า

พระอาทิตย์ยามเช้า