ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,390

เกาะหลักแรด

เกาะหลักแรด

เกาะหลักแรด เป็นหินปูนเรียงกัน 3 ก้อน ไม่ไกลจากเกาะแรดมากนัก ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ผูกแรด จึงเรียกกันว่าหินหลักแรด และทำให้เป็นที่มาของชื่อ "เกาะหลักแรด" เกาะแห่งนี้เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น และ ดำน้ำลึก เพราะมีแนวปะการังที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของท้องทะเลชุมพร ทั้งมีดอกไม้ทะเลสีสันที่สดใส และ เป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาที่สวยงามมากมายนานาชนิด


เกาะหลักแรด

เกาะหลักแรด

เป็นจุดดำน้ำชมปะการัง

เกาะหลักแรด

 

ที่เที่ยวแนะนำ