ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 636

สวนสาธารณะเทศบาลเมือง

สวนสาธารณะเทศบาลเมือง

ริมถนนกาญจนวนิช ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กม. เป็นสถาน ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง บริเวณสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ อย่างงดงามมีศาลากลางน้ำ สวนนก มีร้านอาหารไว้บริการ บริเวณเชิงเขาใกล้กับสวนนกเป็นที่ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณยอดเขาเป็นที่ ประดิษฐานพระพรหม ส่วนทางเชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้กับค่ายลูกเสือ เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยก

 

 
จุดแรกที่ขึ้นมาถึงด้านบน

ขึ้นไหว้เจ้าแม่กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเทพเจ้าประจำทั้ง 4 ทิศ

พระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเทพเจ้าประจำทั้ง 4 ทิศ

วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่

วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่

เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอู

รุูป

รุูป

วิวด้านมองเห็น พระโพธิสัตว์กวนอิม

วิวด้านมองเห็น พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์

พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์

พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์

พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์

วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่

วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่