พระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเทพเจ้าประจำทั้ง 4 ทิศ
พระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเทพเจ้าประจำทั้ง 4 ทิศ วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่ เทพเจ้ากวนอู รุูป วิวด้านมองเห็น พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาคอหงส์ วิว ด้านบนเห็นเมืองหาดใหญ่

พระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเทพเจ้าประจำทั้ง 4 ทิศ