ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 812

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

อยู่ที่ถนนนางงาม ชาวสงขลาเรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา" เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลาตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาอันทำให้บ้านเมืองใน ละแวกใกล้เคียงมีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมจีน

 

ซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมือง

ซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองของ สงขลา

ศาลหลักเมืองของ สงขลา

ศาลหลักเมืองของ สงขลา

ศาลหลักเมืองของ สงขลา