ซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมือง
ซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองของ สงขลา ศาลหลักเมืองของ สงขลา

ซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมือง