ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 557

ทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กม. ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 20-25 กม.ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล ตรงปากอ่าวในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ ที่สำคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ นักท่องเที่ยวสามารถหาเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบได้ บริเวณท่าเรืออยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข หรือบริเวณตลาดสด จะมีเรือหางยาวรับส่งตลอดวัน

 

มุมสูงด้านบน มองเห็นชุมชนชาวประมง

มุมสูงด้านบน มองเห็นชุมชนชาวประมง

มองเห็นการประมง

มองเห็นการประมง

ภาพวิวสวยๆ มองเห็นวิวภูเขา

ภาพวิวสวยๆ มองเห็นวิวภูเขา

ทะเลสาบ สงขลา

ทะเลสาบ สงขลา