มุมสูงด้านบน มองเห็นชุมชนชาวประมง
มุมสูงด้านบน มองเห็นชุมชนชาวประมง มองเห็นการประมง ภาพวิวสวยๆ มองเห็นวิวภูเขา ทะเลสาบ สงขลา

มุมสูงด้านบน มองเห็นชุมชนชาวประมง