ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 646

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท (ถ่ายรูป คิดค่าบริการ 100 บาท โทร. 424-0004)

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เรืออสุรวายุภักษ์

เรืออสุรวายุภักษ์

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือครุฑเหินเห็จ

เรือครุฑเหินเห็จ

 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์