เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เรืออสุรวายุภักษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือครุฑเหินเห็จ  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์