ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 862

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

อยู่ข้างสะพานพระปิ่นเกล้า ถนนเจ้าฟ้า เป็นศูนย์รวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งแบบ ประเพณีไทยโบราณ และแบบสากลร่วมสมัยของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ติดตั้งแสดงอยู่ด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 281-2224 และ 282-2639

 

 
ป้ายด้านหน้า พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ป้ายด้านหน้า พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ประตูทางเข้า

ประตูทางเข้า

ทางเดินเข้าไปชมห้องแสดงผลงาน

ทางเดินเข้าไปชมห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์