ประตูทางเข้า
ป้ายด้านหน้า พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ประตูทางเข้า ทางเดินเข้าไปชมห้องแสดงผลงาน ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑสถานฯ หอศิลป์

ประตูทางเข้า