ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,905

วัดบ่อปากเกร็ด

วัดบ่อปากเกร็ด

เป็นวัดที่มีโบสถ์ขนาดเล็กงดงามมากและยังมีสภาพสมบูรณ์แบบดั้งเดิม หน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถล้อมรอบด้วยลายไม้
 
    วัดบ่อปาเเกร็ดตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเป็นวัดโบราณที่มีพระอุโบสถเก่าขนาดเล็กลักษณะงดงามมาก และยังคงสภาพสมบูรณ์ตามแบบคงเดิม สามารถแวะเข้ามาทำบุญไหว้พระกันได้ตลอดทั้งปี


วัดบ่อปากเกร็ดวัดบ่อปากเกร็ดวัดบ่อปากเกร็ด 

ที่เที่ยวแนะนำ