เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,772

10 จุดเช็คอินอุตรดิตถ์ ดี๊ ดี ต้องไม่พลาด

10 จุดเช็คอินอุตรดิตถ์ ดี๊ ดี ต้องไม่พลาด

1. ดอยภูเมี่ยง
ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ เป็นเส้นทางศึกษษธรรมชาติ มีน้ำตกคลองตรอน น้ำตกทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะความสวยงามแตกต่างกันออกไป ซึ่งยอดดอยภูเมี่ยงเหมาะสำหรับผู้รักความท้าทายและความสวยงามตามธรรมชาติของทุ่งหญ้า ป่าเขา ลำเนาไพร

2. หนองพระแล
เป็นที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหาร ที่มีบริการบนแพให้รับประทานอาหาร ทุกๆปีจะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาจากไซบีเรีย เป็นประจำทุกปี ในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

 

3. เขื่อนสิริกิติ์
ได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในอ่างสำหรับประโยชน์ ทางด้านการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า


4. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
ได้ชื่อว่า เป็นวัดสำคัญประจำเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งในเมืองทุ่งยั้งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนมาอยู่อาศัยอย่างยาวนาน ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ในถ้ำดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้ก่อเป็นธาตุไว้

5. น้ำตกแม่พูล
เป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นจากธารน้ำโดยมีการเทปูนเพื่อให้นำไหลลดหลั่นลงเป็นชั้น เหมาะสำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวเป็นที่สุด

6. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
เป็นอุนสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่แล้ว มีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้เป็นจำนวนมาก

7. จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง
เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนในยุคนี้ หลังจากหลวงพี่ หลวงพ่อไม่อยู่ คนรุ่นหลังต้องการสืบค้น ก็จะได้รู้บันทึกว่าเขียนในยุคนี้ บอกอายุของภาพที่เขียน เป็นยุคที่มีมือถือ ซาวเบ้าท์ ปืนกล็อค เป็นต้น ช่างจะสอดแทรกอุปกรณ์ไฮเทคสมัยใหม่ในภาพด้านทิศใต้ เป็นเรื่องพุทธประวัติตอนชนะพญามาร

8. วัดหลวงพ่อเพชร
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน วัดร้างได้พบเนินดินเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อขุดดูพบว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีลักษณะงดงามมากจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน


9. วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของแผ่นดินไทยอีกองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าผู้สร้างคือเจ้าพระฝาง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระฝาง เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดพระฝางหรือวัดสว่างคบุรีมุนีนาถ พ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

10. วัดธรรมธิปไตย
เป็นวัดที่มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้ว3 ครั้งจนเป็นชื่อวัดธรรมธิปไตย เป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ผ่านมากราบไหว้ไม่ขาดสายเลย

 

ที่เที่ยวแนะนำ