ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 354

หนองพระแล

หนองพระแล

อยู่ที่บ้านหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง ห่างจากตัวจังหวัด 13 กม. ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1041 เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ


บริเวณหนองพระแล จะมีแพเล็กๆ ให้นั่งชมบรรยากาศรอบๆ

หนองพระแล

สนามเด็กเล่นบริเวณหนองพระแล

สวนสาธารณะ หนองพระแล

หนองพระแล

ที่เที่ยวแนะนำ