แผนที่

แก้ไข

แผนที่ อุตรดิตถ์

 

1. วัดเจดีย์ศรีวิหาร
2. อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
3. อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
4. วัดพระแท่นศิลาอาสน์
5. บ่อเหล็กน้ำพี้
6. วัดเอกา

ที่พักแนะนำ