ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 177

จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง

จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง

อยู่ที่ตำบลบ้านแกะ ห่างจากตัวอำเภอ 3 กม. วัดกลางเป็นวัดเก่าแก่ มีพระอุโบสถที่มีลวดลาย รูปปั้นสวยงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่หายากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นภาพพระเวสสันดรชาดกและเทพชุมนุม


จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดกลาง

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายในวัดกลาง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระเวสสันดรชาดกและเทพชุมนุม

จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง

ที่เที่ยวแนะนำ