ตัวพระธาตุ
วัดพระธาตุแช่แห้ง มุมสูงผังวัด มุมสูงวิวด้านข้างของวัดพระธาตุแช่แห้ง ตัวพระธาตุ วัดพระธาตุแช่แห้ง โบสถ์สีขาววัดพระธาตุแช่แห้ง ป้ายด้านหน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง ช่วงเช้าของวัดพระธาตุแช่แห้ง มีหมอกบางๆ ลูกทอง พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม บทสวดนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้ง ด้านหน้าพระธาตุ ตัวพระธาตุแช่แห้ง พระประทานด้านในพระอุโบสถ

ตัวพระธาตุ