ทิศตะวันตกเฉียงใต้
บรรยากาศภาพมุมสูงวัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์ยังคงสวยงาม มองเห็นพังวัดภูมินทร์ ด้านหน้าวัดภูมินทร์ กระซิบรัก ยังคงงดงาม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น พระประทานภายในพระอุโบสถ ภาพจิตรภาพฝาผนังของวัดภูมินทร์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราว หน้าต่างด้านบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง จิตรภาพฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในอดีต พระประทานจุดกราบไหว้บูชา จิตรกรรมฝาผนัง ของวัดภูมินทร์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูป หน้าต่างด้านบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

วัดภูมินทร์ มุมสูง