กลองกับระฒัง สำหรับตี
พระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สูง 18 ศอก สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช พระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สูง 18 ศอก สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท พระประทาน พระวิหารหลวง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง กลองกับระฒัง สำหรับตี พระมหาเถรคันฉ่อง พระเหลือ

กลองกับระฒัง สำหรับตี