พระเจดีย์
วัดอินทขีลสะดือเมือง พระเจดีย์ หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิ่มเอิบ

พระเจดีย์

ที่เที่ยวแนะนำ