ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
บรรยากาศทุ่งนาเขียวๆสวยๆ วิวมุมสูงด้านบนมองเห็นร้านกาแฟ วิวสวยๆ มุมอีกด้านของร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ศาลา 3 หลังสวยๆ มุมด้านหน้าของบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ มุมสวยๆ ของร้านกาแฟบ้านไทลื้อ มุมสวยๆ ถ่ายรูปที่ร้านบ้านไทยลื้อ

ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ