บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา และศาลเจ้ากรมเกียรติ ป้ายบอกเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา มีต้นไม้อยู่ทั่วบริเวณ ดูสวยงามมาก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

ที่เที่ยวแนะนำ