เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา และศาลเจ้ากรมเกียรติ ป้ายบอกเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา มีต้นไม้อยู่ทั่วบริเวณ ดูสวยงามมาก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

"ประตูสู่หิมาลัย"

ที่เที่ยวแนะนำ