พระแก้วมรกตที่พระธาตุดอยสุเทพ
พระแก้วมรกตที่พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ ระฆังห้อยไว้กับขอบหลังคา วิวเมืองเชียงใหม่ ดอกกุหลาย ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์จากดอยสุเทพไปยังตำหนักภูพิงค์ฯ น้ำที่ดอยปุย

พระแก้วมรกตที่พระธาตุดอยสุเทพ

ที่เที่ยวแนะนำ