พระแก้วมรกตจำลอง
พระพุทธรูป วัดพระสิงห์วรวิหาร ด้านใน วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร รุูป รุูปวัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร หุ่นขี้ผึ้งจำรอง เกจิอาจารย์แต่ละท่าน พระแก้วมรกตจำลอง วิหารลายคำ เป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาขนาดเล็กกระทัดรัด พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่ข้าง วิหารลายคำ พระประธาตุภายในโบสถ์

พระแก้วมรกตจำลอง

ที่เที่ยวแนะนำ