การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทางเกาะพงัน,

 สุราษฎร์ธานี

เรือไป เกาะพงัน

ประเภทเรือ บริษัท กทม โทร. บนฝั่ง (สุราษฯ) บนเกาะพงัน
เรือเฟอร์รี่ ราชาเฟอร์รี่ - ดอนสัก 077 371151, 077 371205-6 ท้องศาลา 077 3774523
เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล ถ.ข้าวสาร 02-2811463-5 ท่าทอง 077 285124-6 ท้องศาลา 077 377046, 077 377096
เรือนอน - - บ้านดอน 077 284928  

 

--------------------------------------

 

ตารางเดินเรือ สุราษฯ ไป เกาะพงัน

 

เที่ยวไป

 

ประเภทเรือ บริษัท ท่าเรือ เวลาบริการ เวลาเดินทาง (ชั่วโมง) ค่าโดยสาร (บาท)
เรือเฟอร์รี่ ราชาเฟอร์รี่ ดอนสัก 07:00
10:00
14:00
17:30
2 1/2  120 บาท
เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล ท่าทอง 08:00 3 3/4  205
เรือนอน - บ้านดอน 23:00  90

 เที่ยวกลับ

ประเภทเรือ บริษัท ท่าเรือ เวลาบริการ เวลาเดินทาง (ชั่วโมง) ค่าโดยสาร (บาท)
เรือเฟอร์รี่ ราชาเฟอร์รี่ ท้องศาลา 07:00
10:00
13:00
17:00
2 1/2  120 บาท
เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล ท้องศาลา 12:30 3 3/4  205
เรือนอน - ท้องศาลา 22:00 90

 

--------------------------------------

ตารางเดินเรือ ระหว่าง เกาะสมุย เกาะพงัน

ต้นทาง ประเภทเรือ บริษัท เวลาบริการ (น.) เวลาเดินทาง (ชั่วโมง) ค่าโดยสาร (บาท)
หน้าทอน (เกาะสมุย) เรือเฟอร์รี่ เฟอร์รี่ไลน์ 18:00 1 1/4 115
เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล 09:00, 11:00, 12:00, 17:30 45 นาที 115
ท้องศาลา (เกาะพงัน) เรือเฟอร์รี่ เฟอร์รี่ไลน์ 06:00 1 1/4 115
เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล 07:00, 12:30, 14:00, 16:00 45 115

 

ตารางเดินเรือ ระหว่าง เกาะเต่า เกาะพงัน

ต้นทาง ประเภทเรือ บริษัท เวลาบริการ (น.) เวลาเดินทาง (ชั่วโมง) ค่าโดยสาร (บาท)
แม่หาด (เกาะเต่า) เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล 10:30, 14:00 1 1/2 250
ท้องศาลา (เกาะพงัน) เรือด่วน ส่งเสริมทราเวล 10:00, 12:30 1 1/2 250

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --