ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

ศาลหลักเมืองอุทัยธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุทัยธานี เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน หลังคาเป็นยอดปรางค์ เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล
ส่วนในตัวเมืองอุทัยธานีนั้น แต่เดิมไม่มีศาลหลักเมือง ต่อมาจึงได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน โดยศาลหลักเมืองนี้ได้สร้างในสมัย นายสุดจิต นิมิตกุล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในสมัยนั้น เหตุที่สร้างเสาหลักเมืองแห่งนี้ เนื่องจากแต่เดิมเมืองอุทัยธานี มีเสาหลักเมืองเก่าอยู่ที่ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง ในปัจจุบัน ผู้คนที่มาสักการะศาลหลักเมืองที่นี่นอกจากจะได้รับความเป็นสิริมงคลแล้ว