ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 633

วัดอมฤตวารี

วัดอมฤตวารี  สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2325 เดิมชื่อวัดหนองน้ำคัน เพราะตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ ซึ่งน้ำในบ่อสามารถรักษาอาการคันตามร่างกายได้ ในปี พ.ศ. 2482 พระสุนทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ในขณะนั้น ได้ลงความเห็นร่วมกันว่า ชื่อวัดหนองน้ำคันไม่เป็นมงคลนาม จึงดำริให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอมฤตวารี ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างท้องถิ่น แม้เส้นสีจะไม่คมชัด แต่ก็มีความน่าสนใจ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ