ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 615

หุบป่าตาด

ตรงข้ามกับเขาปลาร้า เดินทางไปอีกประมาณ 2 กม.จะพบถ้ำซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นหุบเขาซึ่งมีต้นตาดซึ่งเป็นต้นไม้ดึกดำบรรพ์ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

แนะนำที่พักในอุทัยธานี