ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,285

น้ำตกห้วยทรายใหญ่

(แก่งอีเขียว) เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของอีสาน ห่างจากอำเภอบุณฑริกไป ทางทิศเหนือ ตามเส้นทาง รพช. ไปบ้านห้วยทราย เป็นระยะทาง 19 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ