ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,855

น้ำตกธารทิพย์

อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 81 กม. กล่าวคือ จากสุราษฎร์ธานีถึงอำเภอเวียงสระ 62 กม. และจากอำเภอเวียงสระสู่ตัวน้ำตกอีก 19 กม. น้ำตก 3-5-7 อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ซึ่งยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการพักผ่อน การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายสุราษฎร์ธานี-กระบี่ ลงที่ตลาดบ้านส้องจากตลาดบ้าน ส้องโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างไปน้ำตกอีก 15 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --