ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 791

น้ำตกธารสวรรค์

ไหลลงมาจากหน้าผาชัน พุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ ไหลลงสู่คลองสก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กม. ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 3 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --