ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 872

น้ำตกวิ่งหิน

เป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับคลองสกที่บริเวณบางหัวแรด ตั้งน้ำมีลักษณะ เป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 6 กม.ห่าง จากต้นน้ำวิ่งหินประมาณ 3.2 กม. ต้องเดินทางโดยทางเท้า

การเดินทาง

อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2.8 กม. รถยนต์สามารถไปถึงได้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --