ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 856

คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย หรือ บางคลองร้อยสาย มีพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการ บางช่วงของปีสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยในคลองได้เป็นบริเวณๆ หนึ่ง ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี ประกอบไปด้วยคลองเล็กคลองน้อยจำนวนมาก แวดล้อมไปด้วยส่วนมะพร้าวและป่าต้นจาก

ในบริเวณใกล้ๆ กันยังมีวัดบางใบไม้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อข้าวสุก ซึ่งเล่นกันว่าสร้างจากข้าวก้นบาตรนำมาปั้นเป็นองค์พระ ต่อมาจึงมีการหล่อทองเหลืองหุ้มองค์พระไว้ทั้งหมด

ยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และของที่ระลึกต่างๆ 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --