ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 85

เกาะมัดสุม

เกาะมัดสุม เรียกได้ว่าเป็นเกาะส่วนตัวเป็นเกาะที่ค่อนขางเล็กและสงบ เกาะแห่งนี้มีหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวและน้ำทะเลใสแจ๋ว ไฮท์ไลของที่นี่ต้องยกให้ ความน่ารัก ของมัดสุมก็คือ “น้องหมู” ตัวเอกแห่งเกาะที่ทุกคนต่างหลงรัก และเอ็นดูกสามารถขึ้นไปเยือนได้ 

การเดินทาง

อยู่ห่างจากท่าเรือท้องกรูดเกาะสมุย 30 นาที 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --