ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 726

อ่าวหินวง

อ่าวหินวง โลกใต้ทะเลบริเวณอ่าวหินวงนั้นถูกยกย่องว่างดงามเป็นอันดับสองของเกาะเต่าเลยทีเดียว แม้จะเป็นอ่าวหินสมชื่อ 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --