ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,041

แหลมตาโต๊ะ

แหลมตาโต๊ะ หินตาโต๊ะเป็นหินที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเต่าอีกด้วย  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวโฉลกบ้านเก่า เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และมีหาดเล็กๆ ที่เงียบสงบอยู่ทั้งหมด 4 หาด  และเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --