ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 660

อ่าวเมา

อ่าวเมา มีหินวางเรียงรายหลายขนาดจึงเลือกพักผ่อนได้หลายมุม และนิยมนั่งเรือมาดำน้ำตื้นที่นี่ถัดจากไปเยือนอ่าวหินวง เป็นอ่าวหินโค้งเว้าลึก เหมือนจันทร์เสี้ยว 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --