ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 62

หาดแม่หาด เกาะเต่า

เป็นที่ตั้งของท่าเรือเฟอร์รี่หลักและเป็นจุดที่ผู้โดยสารขาเข้ารวมถึงเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาจอด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่วุ่นวายซึ่งสามารถเดินไปรอบหมู่บ้านอย่างง่ายดาย

ชายหาดแม่หาดอยู่ภายในอ่าวแม่หาดซึ่งทอดยาวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของท่าเรือหลักซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 800 เมตรและแม้จะอยู่ติดกับหมู่บ้านแม่หาดแต่ก็ค่อนข้างเงียบ ในขณะที่ชายหาดกว้างขึ้นทางด้านทิศใต้ของท่าเรือหลัก ชายหาดได้ขยายไปอีกเล็กน้อยทางด้านทิศเหนือซึ่งไหลลงสู่แหลมเนินหิน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --